Zasady zamawiania pieczątek

 Zarządzenie nr 118 Rektora UJ  z dnia 8 grudnia 2014 roku  w sprawie: wprowadzenia  Instrukcji postępowania z pieczęciami historycznymi, urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 Komunikat Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z dnia 28 października 2015 roku w  sprawie: wykonywania pieczątek służbowych w UJ CM 

 

 W celu zamówienia pieczątek należy przesłać  pismo do Zespołu Organizacji na adres: 31-008 Kraków, ul. św. Anny 12, pokój nr 30

W piśmie należy podać treść pieczątki, źródło finansowania oraz czynności.   

Pismo powinno zostać  podpisane przez kierownika jednostki wnioskującej oraz dysponenta środków.

 

 

Skip to content