Zespół Organizacji

 
Kierownik zespołu
mgr Magdalena Kowalczyk
tel. 12 37 04 361
 
mgr Magdalena Swałtek
tel. 12 37 04 361
 
Agnieszka Barnaś
tel. 12 37 04 391
Godziny pracy:
środa 7.30-13.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-13.30
 
Jarosław Kamiński – kierowca

Marek Klejdysz – kierowca

 


 
Do zadań Zespołu Organizacji należy w szczególności:
 
 
 • opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych CM;
 • bieżące aktualizowanie struktury organizacyjnej CM w SAP oraz dokumentach wewnętrznych CM;
 • opracowywanie rocznego zbiorczego sprawozdania Rektora z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych CM;
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków oraz kontrola terminowego ich załatwienia, opracowywanie sprawozdań w tym zakresie; 
 • zamawianie w prasie nekrologów i kondolencji, informowanie społeczności akademickiej o uroczystościach żałobnych;
 • udzielanie informacji publicznej, prowadzenie rejestru udzielonych informacji;
 • prowadzenie i uaktualnianie bazy BIP;
 • organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej i administracji CM;
 • zamawianie papierów firmowych, tablic informacyjnych, pieczęci i stempli na zlecenie jednostek oraz prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci wraz z ich archiwizacją;
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez CM;
 • rejestracja i przechowywanie oryginałów polis ubezpieczeniowych, w tym dotyczących majątku CM;
 • kontrola zarządcza.
 

 
Zespół Organizacji
ul. św. Anny 12, pokój nr 30
31-008 Kraków
e-mail: organizacja@cm-uj.krakow.pl
Skip to content