Polisy

Polisy obowiązujące na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum:

  • ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego od uszkodzeń – termin obowiązywania: 14.07.2021-13.07.2022
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – termin obowiązywania: 21.09.2021-20.09.2024
  • ubezpieczenie komunikacyjne – termin obowiązywania: 20.07.202019.07.2023 (tylko dla samochodów  służbowych UJ CM)
  • ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych – termin obowiązywania: 14.07.2021-13.07.2023
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – termin obowiązywania 14.07.2021-13.07.2024 – ubezpieczeni studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM podczas zajęć dydaktycznych i praktyk poza uczelnią (dotyczy praktyk wynikających z programu studiów).

Koszty leczenia, w tym koszty leczenie poekspozycyjnego, nie są ubezpieczone.

Skip to content