Polisy

Polisy obowiązujące na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum:

  • ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego od uszkodzeń – termin obowiązywania: 14.07.2019 r.-13.07.2020 r.
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – termin obowiązywania: 21.09.2019 r.-20.09.2020 r.
  • ubezpieczenie komunikacyjne – termin obowiązywania: 13.07.2019 r.-12.07.2020 r.(tylko dla samochodów  służbowych UJ CM)
  • ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych – termin obowiązywania: 14.07.2019 r.-13.07.2020 r.
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – termin obowiązywania 14.07.2019-13.07.2020 r. – ubezpieczeni studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM podczas zajęć dydaktycznych i praktyk poza uczelnią (dotyczy praktyk wynikających z programu studiów).

Koszty leczenia, w tym koszty leczenie poekspozycyjnego, nie są ubezpieczone.

 

  Warunki ubezpieczenia NNW

  OWU