Zasady organizowania imprez masowych

Zarządzenie nr 6 Prorektora UJ CM z 4 lipca 2016 roku wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez organizowanych w UJ CM 

Załącznik nr 2 do Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych w UJ CM  (Informacja – impreza masowa i podstawowe obowiązki organizatora imprezy masowej)

Organizacja imprezy masowej wymaga wypełnienia Formularza zgłoszenia zamiaru organizacji imprezy

 

Informacje dodatkowe

Specjalista ds. bezpieczeństwa

mgr Wadim Dyba
e-mail: wadim.dyba@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 98, 517 114 993

31-110 Kraków, ul. Czapskich 4
pok. 306