Zasady organizowania imprez masowych

Zarządzenie nr 1 Prorektora UJ CM z 11 stycznia 2022 roku wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

 

Informacje dodatkowe

Specjalista ds. bezpieczeństwa

mgr Wadim Dyba
e-mail: wadim.dyba@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 98, 517 114 993

31-110 Kraków, ul. Czapskich 4
pok. 306

 

Skip to content