Patronaty przyznane w roku 2024

Konferencja „Nowotwory nie wybierają”
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM 
20 stycznia

Akcja Profilaktyczna powiązana z Europejskim Tygodniem Raka Szyjki Macicy „Pin Lips”
Organizator: IFMSA – Poland Oddział Kraków
22-28 stycznia

10. Jubileuszowy koncert Kolędy do Nieba
Organizator: Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej IP WL UJ CM 
28 stycznia

Narodowy Test Zdrowia
Organizator: Medonet
31 stycznia – 31 grudnia

XXIII Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy
Organizator: Zarząd Fundacji MATIO
26 lutego – 3 marca

Kurs T4 dla medyków – Travel, Trauma, Tropics, Tactics
Organizator: Polska Misja Medyczna
2-3 marca

4. Konferencja Choroby Jelita Grubego
Organizator: III Katedra Chirurgii Ogólnej WL UJ CM 
7-8 marca

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2024. „Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Dekada doświadczeń”
Organizator: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP 
11-13 marca

V edycja konferencji Kraktooth
16-17 marca
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Rada Samorządu Studentów UJ CM

Seniorpedia.pl – Razem, Chętnie, Wzajemnie
21 marca – 31 grudnia
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz promocji zdrowia Consensus

Konferencja naukowa „Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej”
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM 
5-6 kwietnia

Małopolska dla Chorób Rzadkich II Spotkanie. Rzadkie i zaskakujące schorzenia neurologiczne i nefrologiczne
Organizator: prof. Beata Kieć-Wilk
6 kwietnia

Skonsultuj z Farmaceutą – akcja profilaktyczna
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM 
13 kwietnia

Konferencja „Stephen Williams Memorial Symposium”
13 kwietnia
Organizator: ORTODONCJA profesora Lostera, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Organizator: Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej
11-13 kwietnia

XXI Ogólnopolska Debata Studentów Analityki Medycznej
13 kwietnia
Organizator: Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM

I Ogólnopolska Konferencja dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów: „Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno- terapeutyczne w populacji geriatrycznej”
19 kwietnia
Organizator: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM

Konferencja Naukowo Szkoleniowa z zakresu Ratownictwa Medycznego 2024
19-20 kwietnia
Organizator: Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

VIII edycja Turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA
Wydział Lekarski, kierunek: dietetyka
26-27 kwietnia

The 13th International Society of Forensic Radiology and Imaging annual meeting (ISFRI 2024)
Organizator: Katedra Medycyny Sądowej UJ CM 
7-9 maja

Ogólnopolska Konferecja – PolEcho 2024
Organizator: Zarząd Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
10-11 maja

Konferencja „II Krakowskie Rozmaitości Gastroenterologiczne”
Katedra Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM 
10-11 maja

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
16-18 maja

XVI Naukowo-Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
18-20 maja

Konferencja Naukowa „Siła zespołu w organizacji ochrony zdrowia”
Instytut Zdrowia Publicznego, Fundacja Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Fundacja Turkusowa Droga
23 maja

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej dla Studentów „Scapula Aurea”/”Golden Scapula”
Organizator: Katedra Anatomii WL UJ CM 
24-25 maja

Krakowskie Forum Biomedyczne
Organizator: SKN Terapii Celowanej i Układów Supramolekularnych
1-2 czerwca

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej IP
6-8 czerwca

XIV Konferencja Doktorantów UJ CM
Organizator: Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM 
8 czerwca

55. Zjazd Okulistów Polskich
Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
13-15 czerwca

XVI Krakowskie Dni Dializoterapii imienia Profesora Olgierda Smoleńskiego
Organizator: Fundacja AMICUS RENIS
5-7 września

Konferencja „Kompleksowa Terapia Dyskrazji Plazmocytowych w 2024 roku”
Organizator: prof. Artur Jurczyszyn – Myeloma Treatment Foundation Center
6-7 września

Sympozjum oraz Kurs na preparatach nieutrwalonych „All About Partial Knee Arthroplasty”
Organizator: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
11-12 października

Konferencja naukowa i warsztaty w NSSU
Organizator: prof. dr hab. Robert Jach
1 listopada

Dni Zdrowia Psychicznego
Organizator: Rada Samorządu Studentów UJ CM 
2023/2024

XXXI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką
Organizator: Polski Czerwony Krzyż
2023/2024

 

 

 

 

 

 

Skip to content