Patronaty przyznane w roku 2024

V edycja konferencji Kraktooth
16-17 marca
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Rada Samorządu Studentów UJ CM

Konferencja „Stephen Williams Memorial Symposium”
13 kwietnia
Organizator: ORTODONCJA profesora Lostera, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

Skip to content