Dział Organizacji i Promocji CM

 

Do zakresu działania Działu Organizacji i Promocji CM należą sprawy organizacji i funkcjonowania Collegium Medicum w zakresie obiegu informacji i dokumentacji, organizacji uroczystości władz Collegium Medicum oraz sprawy związane z działalnością informacyjną oraz promocyjną.

Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

 

Kierownik działu

mgr Aneta Żurek
aneta.alicja.zurek@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 390
pokój nr 44


Zespół Organizacji
pokój 30

Kierownik zespołu
mgr Magdalena Kowalczyk
magdalena.1.kowalczyk@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 361

mgr Magdalena Swałtek
magdalena.swaltek@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 361

Agnieszka Barnaś
organizacja@cm-uj.krakow.pl
agnieszka.barnas@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 391
godziny pracy:
środa 7.30-13.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-13.30

Jarosław Kamiński

Marek Klejdysz


Zespół Promocji
pokój nr 29

Kierownik zespołu – pracownik tymczasowo nieobecny
mgr Iwona Krużel

iwona.kruzel@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 389

lic. Sabina Bartkowiak
sabina.bartkowiak@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 389

lic. Kamila Jurys
kamila.jurys@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 393

mgr Małgorzata Staniszewska
malgorzata.staniszewska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 389

 

pokój nr 32

mgr Ewa Skalska
ewa.skalska@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 394

mgr Monika Żarnowska
monika.zarnowska@uj.edu.pl 
tel. 12 37 04 394

 


Kancelaria
pokój nr 15
 
Ewa Augustyn
ewa.augustyn@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 345
 
mgr inż. Natalia Ziółko
natalia.ziolko@uj.edu.pl
tel. 12 37 04 345

Elżbieta Węgrzyniak

Roman Wroński


Sekretariaty

Sekretariat Prorektora UJ ds. Collegium Medicum

mgr Sylwia Czopek
prorektor.cm@uj.edu.pl  
sylwia.czopek@uj.edu.pl
tel. 12 422 69 22, faks 12 422 25 78

Sekretariat Pełnomocników Rektora UJ w Collegium Medicum

mgr Sylwia Czopek
pelnomocnicy.rektora@cm-uj.krakow.pl   
sylwia.czopek@uj.edu.pl
tel./faks 12 422 49 18

Sekretariat Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

mgr Beata Orłowska-Grzesik
z.kanclerza@cm-uj.krakow.pl 
beata.orlowska-grzesik@uj.edu.pl
tel. 12 422 40 05, faks 12 422 48 23

 


 

Skip to content