Patronaty przyznane w roku 2023

Konferencja szkoleniowa podsumowująca projekt „FAIRRVASC – budowanie interoperacyjności rejestrów w celu optymalizacji leczenia”
20-21 stycznia
Organizator: Zakład Alergii, Autoimmunizacji i Nadkrzepliwości, II Katedra Chorób Wewnętrznych im.Profesora Andrzeja Szczeklika WL UJ CM

XVI Krakowskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesne problemy chorób zakaźnych”
21 stycznia
Organizator: Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych WL UJ CM, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Konferencja „Krakowskie Rozmaitości Gastroenterologiczne”
19-20 maja
Organizator: Katedra Gastroenterologii i Hepatologii WL UJ CM

XXXIV Konferencja SRS PTK „POLSTRIM 2023”
2-4 czerwca
Organizator: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM

XXXVIII Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Sekcji Protetyki Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
15-17 czerwca
Organizator:Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, Instytut Stomatologii UJ CM

Zjazd Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)
5-7 października
Organizator: Klinika Ortopedii i Fizjoterapii IF WNZ UJ CM

 

Skip to content