Patronaty przyznane w roku 2022

Ogólnopolski konkurs „Medycyna oparta na wartości – Dragons Grant & Endorsment”
6 grudnia 2021 – 15 kwietnia
Organizator: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

XV Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne problemy chorób zakaźnych”
15 stycznia
Organizator: Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych UJ CM, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Jubileuszowy Koncert obchodów 40. rocznicy powołania Kliniki Kardiochirurgii oraz 50. rocznicy utworzenia oddziału Kardiochirurgii w Instytucie Pediatrii WL UJ CM
16 stycznia
Organizator: Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Fundacja „Schola Cordis”

Narodowy Test Zdrowia Polaków
2 lutego – 30 czerwca
Organizator: Medonet.pl
Partner strategiczny: Nationale-Nederlanden

XV Ogólnopolska Konferencja „Kontrowersje w pediatrii”
18-19 lutego
Organizator: Klinika Chorób Dzieci UJ CM

Konferencja Naukowa „Diagnostyka i Leczenie Chorób Przysadki”
25-26 lutego
Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii UJ CM

XXI Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy „Mukowiscydoza jest dorosła”
28 lutego-6 marca
Organizator: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Puchar Prorektora ds. Collegium Medicum
6 marca
Organizator: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UJ CM, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Konferencja „II Katedra Chorób Wewnętrznych WL UJ CM – 10 lat po śmierci Prof. Andrzeja Szczeklika”
12 marca
Organizator: II Katedra Chorób Wewnętrznych WL UJ CM, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Towarzystwo Internistów Polskich, Medycyna Praktyczna

Konferencja „Co mi siedzi w głowie? Szczerze o zaburzeniach psychicznych”
12 marca
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Polsko-szwajcarska konferencja poświęcona tematyce leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca
17-18 marca
Organizator: Fundacja Novis Plus

Konferencja „Skuteczność rehabilitacji pocovidowej”
21 marca
Organizator:Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Konferencja naukowa „Aby Rodzina mogła być razem” z okazji 20-lecia działalności Fundacji Ronalda McDonalda
7 kwietnia
Organizator: Fundacja Ronalda McDonalda

Akcja profilaktyczna „Skonsultuj z Farmaceutą”
9 kwietnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

2. Konferencja „Choroby Jelita Grubego”
21-22 kwietnia
Organizator: Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera, I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM, Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich

Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Forum Intensywnej Terapii”
21–23 kwietnia
Organizator: Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJ CM

2.Konferencja Ogólnopolska Studentów Uczelni Medycznych „Medyczne Targi Wiedzy 2022”
22-23 kwietnia
Organizator: Samorząd Studentów UJ CM, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Kraków, Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Kraków

Konferencja „Endoskopia dla lekarza rodzinnego. Co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?”
23 kwietnia
Organizator: Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Konferencja naukowa „Kompas farmaceuty – jak odnaleźć się na rynku pracy?”
23 kwietnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

I Kongres Absolwentów Enologii UJ CM
22-24 kwietnia
Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Charytatywny Koncert Muzyki Ukraińskiej „Głos Wolności”
29 kwietnia
Organizator:Jolanta Janus Ars et Artificem

VI edycja Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA
6-7 maja
Organizator: Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, kierunek dietetyka

Kongres „17th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” (WIMC)
6-8 maja
Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Tenisie Ziemnym
6-8 maja
Organizator: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM, Klub Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UJ CM

V Ogólnopolska Konferencja „Marketing w farmacji”
14-15 oraz 21 maja
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Otwarcie Nowej Siedziby Centrum Seniora dla Osób Chorujących Psychicznie
23 maja
Organizator: Katedra Psychiatrii – Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

30. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych (30th IMSC)
1-4 czerwca
Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Konferencja edukacyjna „Vege Day 4”
4 czerwca
Organizator:Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Spotkanie Ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie oraz Case Western Reserve University School of Medicine w Cleveland
8 czerwca
Organizator: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Obchody Jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego wieku w Gdowie
26 czerwca
Organizator: Urząd Gminy w Gdowie, Gdowski Uniwersytet III Wieku

VII Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
22-24 czerwca
Organizator: Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży IP WL UJ CM

Konferencja Edukacyjna dla Klinicystów
11 lipca
Organizator: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Cochrane Polska, Kraków GRADE Center

Konferencja „22nd International Medical Esperanto Congress”
13-17 lipca
Organizator: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – Oddział Kraków, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie

XV Krakowskie Dni Dializoterapii imienia Profesora Olgierda Smoleńskiego w Krakowie
8-10 września
Organizator: Fundacja Amicus Renis

VII Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji „Nowoczesne rozwiązania w terapii chorób neurodegeneracyjnych”
14-17 września
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Kongres „Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta
15-17 września
Organizator: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Konferencja „4th International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences”
16-19 września
Organizator: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – Oddział Kraków, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie

10. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2022 roku”
17 września
Organizator: Ośrodek Leczenia Dyskrazji Plazmocytowych Katedry Hematologii UJ CM w Krakowie, Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka (OPP)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Hybrid Meeting on Reference Values and technologies for BP monitoring and obesity prevention”
22-24 września
Organizator: Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Pediatrii IP WL UJ CM

Cykl wydarzeń w ramach projektu „Peer Support”
lipiec-październik
Organizator: Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Kraków

Projekt społeczny „Seniorpedia.pl – Razem, Chętnie, Wzajemnie”
15 września – 31 grudnia
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz promocji zdrowia Consensus

Festiwal „KultURO”
24 września – 31 grudnia
Organizator: Katedra i Klinika Urologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, Fundacja Urodzeni – Zdrowi

Sympozjum „Internacional Society for History of Radiology Symposium”
7-8 października
Organizator: Katedra Radiologii UJ CM, Katedra Historii Medycyny UJ CM

Konferencja „Choroby rzadkie – diagnostyka i leczenie”
14-15 października
Organizator: Fundacja Jesteśmy Pod Ścianą

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Polska 2022 – ostatnie doświadczenia i obecne wyzwania
13-15 października
Organizator: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

VII Konferencja Opieka Paliatywna i Hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat: „Wczesna opieka paliatywna – każdy może pomóc?”
25 października
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie

Sopocki Areopag Etyczny
6-25 października – online, 28-30 października – stacjonarnie
Organizator: Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego

X Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych „Dekada Doświadczeń”
27-29 października
Organizator: ZiZ Centrum Edukacji

Konferencja szkoleniowo-naukowa „Stres i zaburzenia z nimi związane w dobie szczególnych wyzwań w pracy służb mundurowych”
18 listopada
Organizator: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Konferencja naukowa „Konferencja Seksuologiczna w Ujęciu Interdyscyplinarnym – Edukacja Seksualna wyzwaniem współczesnej opieki zdrowotnej”
26 listopada
Organizator:  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Zdrowia UJ CM

Kompas farmaceuty – jak odnaleźć się na rynku pracy?
25-26 listopada
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Konferencja „The last word belongs to microbes – Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur”
28 listopada – 1 grudnia
Organizator: Zakład Mikrobiologii Medycznej UJ CM

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku – pandemia, kryzys, konflikty zbrojne – zagrożenia i konsekwencje”
8 grudnia
Organizator: Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”, Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Międzynarodowa Konferencja „Cracow Vascular Summit”
9-10 grudnia
Organizator: Convention + sp z o.o. Warsaw sp.k.

Akcja profilaktyczna „Skonsultuj z Farmaceutą”
10 grudnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Wystawa plenerowa „Wesoła – wczoraj i dziś”
Organizator: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o. o., Muzeum Fotografii w Krakowie, Katedra Historii Medycyny UJ CM

Monografia „Być lekarzem w Krakowie”, autor: prof. Artur Jurczyszyn, Klinika Hematologii WL UJ CM

 

 

 

Skip to content