Patronaty przyznane w roku 2018

 

Konferencja „O co walczą młodzi lekarze?”
12 stycznia
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Humanistyki w Medycynie przy Katedrze Historii Medycyny UJ CM

XI Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne problemy chorób zakaźnych”
20 stycznia
Organizator: Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Dietetycznej „NUTRIADA” – III edycja
16-17 marca
Organizatorzy: Wydział Lekarski UJ CM, kierunek dietetyka we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Dietetyki

V Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Siatkówce Halowej
23-25 marca
Organizator: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie dziecka wczoraj i dziś – standardy opieki w pediatrii”
14 kwietnia
Organizator: Pracownia Dietetyki Pediatrycznej Kliniki Pediatrii Gastroentrologii i Żywienia UJ CM

Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”
24 kwietnia
Organizator: Czasopismo Otwarty System Ochrony Zdrowia Polska

Medical Review Aushwitz – „Medicine behind barbed wire”
9 maja
Organizatorzy: Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, wpółorganizator: UJ CM we współpracy z UJ oraz Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Dni Alergii Pyłkowej”
18-19 maja
Organizator: Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJ CM

Jubileuszowy zjazd absolwentów 1968 roku – 50-lecie ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim
19 maja
Organizatorzy: Absolwenci Wydziału Lekarskiego z 1968 roku

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent, pielęgniarka – partnerzy w działaniu”
24-25 maja
Organizator: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Konferencja „Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum” – Wiosna w jesieni życia”
25 maja
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Konferencja jubileuszowa 10-lecie Katedry Neurologii Dzieci i Młodzieży
1 czerwca
Organizatorzy: Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Pediatrii UJ CM

XVII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
14-16 czerwca
Organizator: Klinika Kardiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
14-16 czerwca
Organizator: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

V Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
13-15 września
Organizatorzy: Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii WP IP UJ CM, Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

42. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
20-22 września
Organizator: Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego UJ CM

Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji „Nowoczesna farmakoterapia bólu w praktyce”
20-23 września
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

2. Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych
21-23 września
Organizator: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków, Okręgowa Izba Aptekarska, Kraków

Konferencja Health System Policy Network, European Observatory on Health Systems and Policies Euro WHO
11-12 października
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

V Narodowa Konferencja Dziedzicznego Obrzęku Naczynioruchowego (HAE)
październik
Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym PIĘKNIE PUCHNĘ

III Międzynarodowa Konferencja Innovative Technologies in Biomedicine
22-24 października
Organizator: Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR

Konferencja Opieka Paliatywna i Hospicyjna – Medycyna, Humanizm, Wolontariat
30 październik
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Hipokrates Małopolski 2018
listopad
Organizator: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski

Konferencja „Czy psychiatria kołem się toczy? O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży”
16-18 listopada
Organizator: Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Wydział Lekarski UJ-CM

Międzynarodowa Konferencja „Cracow Vascular Summit – 5 th International Meeting for Progress in Endovascular Therapies i 3 rd Meeting of Polish Foreign Vascular Specialists”
19-20 października
Organizator: Międzynarodowe Towarzystwo Specjalistów Endowaskularnych

6. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych
8-10 listopada
Organizator: ZiZ Centrum Edukacji

Konferencja „Czy psychiatria kołem się toczy” O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży
16-18 listopada
Organizator: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski

12. Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, 3. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej oraz sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP
23-24 listopada
Organizator: I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM

115. rocznica utworzenia Szkoły Dentystycznej na Wydziale Lekarskim UJ CM
7 grudnia
Organizator: Instytut Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Konferencja „Farmacja kliniczna: różne perspektywy, wspólny cel”
15 grudnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Skip to content