Patronaty przyznane w latach 2016-2017

2016

IX Ogólnopolski Zjazd Toksykologów Klinicznych połączony z obchodami 50-Lecia działalności Kliniki Toksykologii UJ CM
15-17 września
Organizatorzy: Klinika Toksykologii UJ CM, Sekcja Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
15 października
Organizator: Wydział Farmaceutyczny UJ CM

III Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej połączony z III Marszem i Biegiem po Zdrowie
18 września
Organizatorzy: Gmina Gdów, Centrum Kultury w Gdowie, Gdowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Konferencja międzynarodowa „9th Symposium On Cell/Tissue Injury And Cytoprotection /Organoprotection (Isctico)”
15-17 września
Organizatorzy: Międzynarodowa Unia Fizjologiczna i Farmakologiczna (IUPHAR) – Sekcja Przewodu Pokarmowego, kierownik Katedry Fizjologii UJ CM – prof. Tomasz Brzozowski.

Konferencja „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
22 września
Organizatorzy: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

X Konferencja Krakowska „Rak – Wiedzieć – Walczyć – Wygrać. Nowe kierunki w leczeniu”
25 listopada
Organizator: Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”.

 

2017

Międzynarodowa Konferencja „E-Health i Telemedycyna”
12-13 stycznia
Organizator: Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

X Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne problemy chorób zakaźnych”
14 stycznia
Organizator: Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM

VII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej
10-11 marca
Organizator: Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Dietetycznej „NUTRIADA” – II edycja
17-18 marca
Organizator: Wydział Lekarski UJ CM, kierunek dietetyka

II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej
27 marca
Organizatorzy: Instytut Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego; sesja naukowa współorganizowana przez Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM, Komisja Nauk Medycznych PAN oddział Kraków

Międzynarodowa konferencja „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych
31 marca-1 kwietnia
Organizatorzy: Zespół Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM przy wsparciu Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Urodziny krakowskiego oddziału IFMSA-Poland
9 maja
Organizator: Studencka organizacja IFMSA-Poland Oddział Kraków

Konferencja „Apetyt na kompleksową terapię pacjenta z nieswoistym zapaleniem jelita”
konferencja była częścią obchodów Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelit (WORLD IBD DAY 2017) i kampanii „Flaki Rozrabiaki”
20 maja
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Apetyt na Życie” we współpracy z Kliniką Gastroenterologii
i Hepatologii UJ CM i Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Studenckimi Kołami Naukowymi działającymi przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Klinice Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM, Kołem Naukowym Dietetyki UJ CM, Stowarzyszeniem IFMSA-Poland Oddział Kraków

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Pacjent, pielęgniarka – partnerzy w działaniu”
25 – 26 maja
Organizator: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

V Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
13-15 września
Organizatorzy: Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii UJ CM, Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
3-6 września
Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Trójkonferencja „Obcy. Inny. Taki sam w Psychoterapii”
spotkanie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
20-22 października
Organizatorzy: Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katedra Psychiatrii UJ CM

Koncert z okazji Dni Jana Pawła II dedykowany Siostrze Magdalenie Marii Epstein Op, pionierce pielęgniarstwa zawodowego w Polsce w 70. rocznicę jej śmierci
8 listopada
Organizatorzy: Rektor Akademii Muzycznej prof. Stanisław Krawczyński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Tomasz Brzostek, Mniszki Zakonu Kontemplacyjnego w Krakowie „Na Gródku” (ss. Dominikanki)

I Krakowska Konferencja Ginekologii Małoinwazyjnej
1-2 grudnia
Organizator: Klinika Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM

IX Krakowskie Sympozjum Alergologii i Immunologii Klinicznej „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chorób układu oddechowego oraz modyfikacje białek alergennych, obecnych we wdychanym powietrzu”
2 grudnia
Organizatorzy: Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM przy współudziale Poradni Immunologicznej Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Geriatrii SU i Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji
15-16 grudnia
Organizator: Polska Rada Resuscytacji

Skip to content