Patronaty przyznane w 2021

Projekt edukacyjny „Być kobietą” [ONLINE]
11-17 stycznia
Organizator: IFMSA-Poland Oddział Kraków

XIV Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne problemy chorób zakaźnych” [ONLINE]
23 stycznia
Organizator: Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych UJ CM, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Oddział Kraków

Konferencja „Suplementy diety z naukowego punktu widzenia” [ONLINE]
23-24 stycznia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy
22-28 lutego
Organizator: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Konkurs „Medycyna oparta na wartości”– Dragons Grant – Endorsment
luty-maj
Organizator: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

IV Konferencja „Marketing w farmacji” [ONLINE]
15-19 marca
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

Projekt edukacyjny dla przedszkoli i szkół podstawowych
7-30 kwietnia
Organizator: PTTS Oddział Kraków, Colgate

Konferencja Intensywna Terapia 2020 – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych
9-10 kwietnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Praktyczna Medycyna

Akcja Krwiodawstwa
14 kwietnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM, Regionalne Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa w Krakowie

Forum Intensywnej Terapii [ONLINE]
16-17 kwietnia (część 1) oraz  23-24 kwietnia (część 2)
Organizator: Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJ CM

27 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych
22-24 kwietnia
Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

III Krakowska Konferencja Ginekologii i Ginekologii Małoinwazyjnej
22-24 kwietnia
Organizator: Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM

VegeDay 3
24 kwietnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM

III Lubelsko–Krakowskie Dni Chirurgiczne – Choroby Przełyku i Żołądka
wiosna
Organizator: I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej UJ CM, II Katedra. Chirurgii. Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie, Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera, Fundacja Wspierania Chirurgii im. Prof. dr hab. F. Skubiszewskiego.

Konferencja Endokrynologii Ginekologicznej 2021
20-21 maja
Organizator: Klinka Endokrynologii Ginekologicznej UJ CM, Fundacja na rzecz Rozwoju Endokrynologii Ginekologicznej w Krakowie

Jubileuszowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa z okazji 150-lecia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie
28-29 maja
Organizator: Polskie Towarzystwo Lekarskie Odział w Tarnowie

International Conference MCSB 2021: Cybernetic Modeling of Biological Systems
28-30 maja
Organizator: Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM

16th Warsaw International Medical Congress [ONLINE]
29-30 maja
Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

„Rusz się z Nami” – turniej sportowy
29 maja
Organizator: Rada Samorządu Studentów UJ CM, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM, Akademicki Związek Sportowy UJ CM

Akademickie Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Futsalu Kobiet i Mężczyzn
29 maja-1 czerwca
Organizator: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

Kongres Zdrowia [ONLINE]
czerwiec
Organizator: Medonet

4th Central European Biomedical Congress
4-8 czerwca
Organizator: Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN, Wydział Lekarski UJ CM

PTEiDD: VI Szkoła PTEiDD oraz XII Zimowa Szkoła PTEiDD – konferencja naukowa [HYBRYDOWA]
9-11 czerwca
Organizator: Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Ogólnopolska konferencja Rehabilitacja pulmonologiczna jako fundament w zakresie pomocy poszkodowanym przez covid, smog i inne powody utraty wydolności organizmu
20 sierpnia
Organizator: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowscu

20. Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
29-31 sierpnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

XIV Krakowskie Dni Dializoterapii im. Prof. Olgierda Smoleńskiego [ONLINE]
2-3 września
Organizator: Fundacja AMICUS RENIS

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów
2-5 września
Organizator: Krajowa Izba Fizjoterapeutów

KLOS-4rd Kraków-Lublin Ophthalmology Summit
3-4 września
Organizator: Komitet Organizacyjny

9. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych
7-9 października
Organizator: ZiZ Centrum Edukacji

Junior Day- spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku WL [ONLINE]
29 września
Organizator: IFMSA Kraków

44. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
13-16 października
Polskie Towarzystwo Neurochirurgów

IX Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa Terapia dyskrazji plazmocytowych w 2021 roku” (www.szpiczak2021.pl)
16 października
Organizator: Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka, Katedra Hematologii UJ CM

VI Polski Kongres Genetyki
18-21 października
Organizator: Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego, Polskie Towarzystwo Genetyki, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

VIII Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”
18 października-27 listopada
Organizator: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Poradnia Leczenia Bólu SU w Krakowie, Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM, Medycyna Praktyczna

Obchody 125-lecia Polskiej Radiologii (wystawa)
8 listopada
Organizator: Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

Ogólnopolska akcja profilaktyczna „Skonsultuj z Farmaceutą”
20 listopada
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Konferencja „Zaszczep w sobie odporność”
1 grudnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Krakowska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Ultrasonografia w medycynie ratunkowej – pułapki ultrasonografii”
3-5 grudnia
Organizator: Ratownictwo medyczne, kursy, szkolenia (Tomasz Górecki)

Ogólnopolski konkurs „Medycyna oparta na wartości – Dragons Grant & Endorsment”
6 grudnia 2021 – 15 kwietnia 2022
Organizator: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Jubileusz obchodów 65-lecia działalności Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
7 grudnia
Organizator: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Konferencja naukowa „Kompas farmaceuty – jak odnaleźć się na rynku pracy?”
11 grudnia
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

T4 – TRAVEL, TRAUMA, TROPICS, TACTIC. Wybrane aspekty medycyny podróży i ratownictwa – szkolenie
18-19 grudnia
Organizator: Polska Misja Medyczna

Jubileusz 30-lecia Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM
2021
Organizator: Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Narodowy Test Zdrowia Polaków 
2021
Organizator: portal Medonet

Health Management – Kwartalnik dla menadżerów
2021
Wydawnictwo: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOVO

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content