Zespół Promocji

pokój nr 29

Kierownik zespołu – pracownik tymczasowo nieobecny
mgr Iwona Krużel
iwona.kruzel@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 389

 

lic. Sabina Bartkowiak
sabina.bartkowiak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 389

 

lic. Kamila Jurys
kamila.jurys@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 393

 

mgr Małgorzata Staniszewska
malgorzata.staniszewska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 389

 

pokój nr 32

mgr Ewa Skalska
ewa.skalska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 394

 

mgr Monika Żarnowska
monika.zarnowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 394

 


 

Do zadań Zespołu Promocji należy w szczególności:

 

 •  działania polegające na kształtowaniu i utrzymywaniu pozytywnego wizerunku uczelni;
 •  zarządzanie stroną internetową – redagowanie i aktualizowanie treści;
 •  prowadzenie profili UJ CM w portalach społecznościowych;
 •  planowanie, koordynacja i realizacja ogólnouczelnianej działalności informacyjnej oraz promocyjnej – we współpracy z Centrum Promocji i Informacji UJ;
 •  realizacja wydarzeń promujących naukę i edukację, m. in. Festiwal Nauki;
 •  realizacja działań promujących ofertę edukacyjną na targach edukacyjnych;
 •  nadzór nad aktualnościami i kalendarium wydarzeń UJ CM;
 •  organizacja i obsługa konferencji i spotkań organizowanych przez UJ CM;
 •  organizacja i obsługa konferencji prasowych we współpracy z Biurem Prasowym UJ;
 •  tworzenie i utrzymanie baz danych (kontaktów, danych, zdjęć) z możliwością udostępniania ich pozostałym jednostkom;
 •  projektowanie, przygotowywanie i zamawianie materiałów informacyjnych oraz promocyjno- reklamowych;
 •  współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi jednostkami zajmującymi się działaniami PR-owymi.

 


 

Zespół Promocji
ul. św. Anny 12, pokój nr 29 i 32
31-008 Kraków
tel. 12 37 04 389
e-mail: promocja@cm-uj.krakow.pl

Skip to content