Procedura zamawiania/zakupu materiałów promocyjnych

 

I. Informacje ogólne:

1. Dział Organizacji i Promocji UJ CM dysponuje bezpłatnymi i odpłatnymi materiałami promocyjnymi z logotypem UJ CM.
2. Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie w ilościach ograniczonych:
– decyzją właściwego dziekana jednego z trzech wydziałów UJ CM z puli środków przeznaczonych na wspieranie projektów, które mają szczególne znaczenie dla promocji uczelni i nie są wydarzeniami płatnymi dla uczestników;
– decyzją kierownika Działu Organizacji i Promocji UJ CM z puli środków przeznaczonych na wspieranie ogólnouczelnianych inicjatyw i wydarzeń promujących uczelnię
3. Materiały płatne będą sprzedawane na potrzeby jednostek UJ CM oraz podmiotom zewnętrznym na zasadach opisanych w ust. IV i V.

 

II. Sposób zamawiania materiałów

A. w przypadku materiałów promocyjnych odpłatnych:
1. wybierz materiały promocyjne i sprawdź ich dostępność pod nr tel. (12) 370 43 89
2. wypełnij formularz zamówienia. Zapotrzebowanie powinno być skierowane do Działu Organizacji i Promocji UJ CM z opisem jednostki wnioskującej i podaniem źródła finansowania; na formularzu – dla ułatwienia kontaktu – powinien znaleźć się numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za zamówienie.
3. złóż wypełniony formularz zamówienia w Zespole Promocji UJ CM ( ul. św. Anny 12, pok. 29) lub mailowo: promocja@cm-uj.krakow.pl, najpóźniej 7 dni przed planowaną datą odbioru materiałów.

B. w przypadku materiałów promocyjnych bezpłatnych:
1. wybierz materiały promocyjne i sprawdź ich dostępność pod nr tel. ( 12) 370 43 89;
2. skieruj odpowiednio do dziekana jednego z trzech wydziałów UJ CM lub kierownika Działu Organizacji i Promocji UJ CM (na adres: promocja@cm-uj.krakow.pl) prośbę o bezpłatne wydanie materiałów promocyjnych, podając proponowaną liczbę oraz rodzaj. Dołącz opis wydarzenia, na którym miałyby być dystrybuowane oraz wskaż przewidywaną liczbę uczestników;
3. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby, złóż wypełniony formularz zamówienia w Zespole Promocji UJ CM (św. Anny 12, pok. 29) lub mailowo: promocja@cm-uj.krakow.pl i zgłoś się po obiór zamówienia zgodnie z pkt. III.

 

III. Odbiór materiałów

1. Materiały promocyjne można odbierać we WTORKI i CZWARTKI w godz. 10:00–15:00 w siedzibie Zespołu Promocji UJ CM (ul. św. Anny 12, pok. 29) po uprzedniej telefonicznej bądź mailowej informacji od pracownika biura.
2. Zmiana terminu odbioru materiałów i ich liczby musi być zgłoszona telefonicznie lub drogą mailową, nie później niż dzień przed planowanym odbiorem.
3. Materiały promocyjne będą wydawane na podstawie potwierdzenia odbioru.

 

IV. Uwzględnianie kosztów materiałów promocyjnych UJ CM w budżecie planowanego wydarzenia

1. Jednostki UJ CM zainteresowane zakupem materiałów promocyjnych w związku z organizowanym wydarzeniem zobowiązane są do ujęcia w planowanym budżecie wydarzenia pozycji kosztów na pokrycie zakupu materiałów promocyjnych Collegium Medicum. Rozliczenie następuje poprzez wystawienie wewnętrznej noty księgowej według obowiązującego cennika.
2. Chęć nabycia wybranych materiałów należy zgłosić z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
3. W przypadku, gdy organizatorem lub współorganizatorem wydarzenia w Collegium Medicum jest jednostka zewnętrzna, należy uwzględnić w kosztorysie pozycję „materiały promocyjne UJ CM” oraz zgłosić chęć zakupu takich materiałów z 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Możliwe jest zamówienie materiałów dedykowanych konkretnemu wydarzeniu z umieszczeniem logo organizowanego wydarzenia/ konferencji. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą.

V. Materiały promocyjne dla klientów indywidualnych

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w Muzeum Farmacji UJ CM (Kraków, ul. Floriańska 25).

Cenniki materiałów promocyjnych

Skip to content